Ensemble La Silva, Nanneke Schaap, artistic director

Ensemble La Silva is a close group of professional singers, instrumentalists and dancers who are open for new and adventurous ways of performing. Initiator Nanneke Schaap has a long and inspiring international career as viola da gambist and conductor. She works closely with specialists in the fields of renaissance and baroque dance, and with many internationally renowned soloists, conductors and ensembles. In the period from 1979 until 2008 she lived in Italy, where she still is professor of viola da gamba at the Conservatorium of Milan. This diverse background as a performing artist and teacher allows her to create truly exciting interpretations – full of passion and still grounded in a fundamental understanding of the music and the period from which it comes.

Singers, instrumentalists and dancers from many different backgrounds allow themselves to be surprised by this different approach in a way that is palpable, even to the audience. La Silva means ‘the forest’. In this ensemble quite different elements work together – for instance young children together with experienced soloists, or musicians together with performers of other disciplines (dance, theatre, the visual arts) and various stylistic periods. Through this intense collaboration of disciplines and styles, these diverse elements begin to grow together as trees and shrubs in a forest – to make a fascinating whole.

Ensemble La Silva, Nanneke Schaap, artistiek leider

Ensemble La Silva is een hechte groep professionele zangers, instrumentalisten en dansers die openstaan voor nieuwe en avontuurlijke benaderingen. Initiatiefneemster Nanneke Schaap put inspiratie uit een lange, breed georiënteerde internationale carrière als gambiste en dirigente. Zij werkt nauw samen met specialisten in Renaissance- en Barok dans, en met vele internationaal befaamde musici, dirigenten en ensembles. Zij woonde lange tijd in Italië, waar zij nog altijd als hoofdvakdocente viola da gamba verbonden is aan het Conservatorium van Milaan. Dit alles geeft een bruisendesamensmelting van passie, kleur en analyse die resulteert in bijzondere interpretaties en uitvoeringen.

Zangers, instrumentalisten en dansers vanuit verschillende achtergronden laten zich door deze bijzondere benadering verrassen en brengen het plezier dat hen dit geeft op een aanstekelijke wijzeover aan het publiek. La Silva betekent het woud, het bos, omdat in dit ensemble plaats is voor verschillende elementen, bijvoorbeeld jonge kinderen en ervaren solisten, muziek en andere disciplines (dans, toneel, beelden) uit verschillende stijlperiodes. Door de intense samenwerking en verdieping in de disciplines en stijlen vergroeien de elementen zich met elkaar zoals de verschillende bomen en struiken ineen woud samen één fascinerend geheel worden.

Stichting Bevordering Interdisciplinaire Podiumkunsten

Ensemble La Silva wordt ondersteund door de stichting ter bevordering van interdisciplinaire podiumkunsten.

Zoals hierboven aangeduid organiseert het ensemble uitvoeringen met combinaties van disciplines (muziek, literatuur, dans, toneel), precies het doel van de stichting.

Als u deze initiatieven wilt steunen zijn wij zeer dankbaar met uw bijdrage op rekening NL 07 INGB 0004 3198 86 t.n.v. Stichting Bevordering Interdisciplinaire Podiumkunsten.
Dank u wel!