In de komende periode worden werken van Palestrina, Pietro Vinci en G. Gabrieli ingestudeerd. Tijdens een concert wordt dit gecombineerd met instrumentale werken van Frescobaldi en enkele madrigalen van Monteverdi door Italiaanse solisten. Tegelijkertijd  wordt er begonnen met het instuderen van muziek van Guillaume de Machaut en Buxtehude
Voor dit ensemble wordt gezocht naar zangers die zelfstandig een partij kunnen zingen en instuderen.
Tijdens repetities wordt gewerkt aan luisterend zingen, reageren, tekstinterpretatie, persoonlijke expressieve aanwezigheid, vloeiend zingen, analyse van de polyfonie.
De repetities worden gehouden in Amsterdam op dinsdagavond van 19.30 – 22.00
Er is een tweede ensemble op maandagmiddag waar wordt gewerkt aan stemvorming, het snel instuderen van partijen en in een rustiger tempo aan de boven genoemde elementen.
Geïnteresseerde zangers zijn welkom en kunnen  contact opnemen met Nanneke Schaap.